Σε μικρά πλατώματα και μονοπάτια, υπάρχουν οι χτιστές πέτρινες βρύσες του χωριού με το πηγαίο νερό, που παλαιότερα αποτελούσαν το σημείο καθημερινής συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων.