Στις 29 Μαïου 2014 απεβίωσε στο Μεσολλόγι, σε ηλικία 90 ετών, η Γραμμενηοξυότισσα, Αικατερίνη Βλάχου του Νικολάου και της Όλγας, σύζυγος Βασιλείου Κούστα. Αιωνία η μνήμη.

Στις 14 Αυγούστου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα και εκηδεύθη στη Γραμμένη Οξυά στις 16 Αυγούστου η Αικατερίνη Δρόσου ετών 97. Αιωνία η μνήμη.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στη Γραμμένη Οξυά η Μαρία Μανίκα - Μπατσαούρα, ετών 91 - Αιωνία η μνήμη.

Στις 19 Αυγούστου 2014 εγένετο το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημητρίου Θ. Πολύζου, στη Γραμμένη Οξυά.