Η λήψη των παρακάτω video πραγματοποιήθηκε από τον Σ π ύ ρ ο  Π α π α σ π ύ ρ ο υ.