Το 1978 ιδρύθηκε στην Αθήνα σωματείο με την επωνυμία "Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών". Σκοπός του σωματείου ειναι:

  • Η ανάπτυξη των κοινωνικών και πνευματικών σχέσεων, η προαγωγή και διάδοση της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των συντοπιτών των καταγομένων εκ της Κοινότητας Γραμμένης Οξυάς Αιτωλοακαρνανίας.
  • Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Κοινότητας Γραμμένης Οξυάς με υποδείξειςς και ενίσχυση για κοινωφελή και εκπολιτιστικά έργα.
  • Η ενίσχυση των δεσμών των καταγομένων εκ της Κοινότητας μετά του τόπου καταγωγής των.
  • Η ανάπτυξη του αθλητισμού μέσω της δημιουργίας Γυμναστηρίου και γηπέδου στη Γραμμένη Οξυά.
  • Η έκδοση μηνιαίου ή περιοδικού δελτίου με τίτλο "Γραμμένη Οξυά"

 


Η εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επιδιώκεται με τη διοργάνωση εορτών, εκδρομών, συνεστιάσεων και συγκεντρώσεων. Το σωματείο έχει σφραγίδα φέρουσα επί της περιφέρειάς της κυκλικά την επωνυμία του σωματείου και στο μέσο της το δένδρο οξυά.

Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι: Ανδρίτσος Σπύρος του Νικολάου, Αστραπέλλος Κων/νος του Ιωάννου, Βλάχος Χαρίλαος του Αθανασίου, Βλάχος Παναγιώτης του Αθανασίου, Γεωργίου Φώτιος του Ιωάννου, Γεωργίου Κων/νος του Ιωάννου, Γιδάς Αθανάσιος του Αλεξάνδρου, Δρόσος Χρήστος του Γεωργίου, Μανίκας Αθανάσιος του Ασημάκη, Μυτιληναίος Λεονάρδος του Ιωάννου, Παπασπύρου Αθανάσιος του Βασιλείου, Παπασπύρου Σπύρος του Κων/νου, Παπαγιάννης Ευάγγελος του Νικολάου, Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Γεωργίου, Σκούρας Γεώργιος του Κων/νου, Συντίλας Βασίλειος του Κων/νου, Τσώνης Κων/νος του Νικολάου και Πολύζος Γεώργιος του Κων/νου.

 

Στη συνέχεια παρατίθεται το καταστατικό του Συλλόγου Γραμμενιοξυωτών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ